Heb je jezelf wel eens toegesproken? David deed dat bijvoorbeeld ook. Hij riep tegen zichzelf “Prijs God mijn ziel!“. Misschien is het nodig dat je tegen jezelf zegt: “Houd vol!

We hebben het soms nodig dat anderen ons bemoedigen en aanmoedigen. We hebben het soms nodig dat we goede raad krijgen. Soms kan het zo zijn dat we dingen zelf wel weten, maar dat we ze op een of andere manier toch niet doen. Het lijkt wel alsof goede voornemens in ons verstand blijft hangen, maar niet onze ziel bereiken.

Je kent dat wel “Eigenlijk zou ik….” en vul de rest maar in.

Pas ontdekte Norbert, een broer uit onze gemeente-familie, een brief die hij 5 jaar geleden aan zichzelf had geschreven. Hij gaf aan:

Ik kwam laatst een brief tegen, die ik 5 jaar geleden aan mezelf geschreven had.
Ik was verbaasd, want het waren precies de woorden die ik als mijn “oudere ik” aan mijn “jongere ik” zou schrijven , wanneer ik nu een brief aan mezelf zou kunnen schrijven om mijn “jongere ik” te bemoedigen. Deze woorden zijn waarheid geworden, ik wandel elke dag met God en God is nog steeds elke dag goed!
Woord is geest en er zit kracht in de woorden die we uitspreken. Het MEEST heilzame is het om Gods eigen Woorden in geloof uit te spreken en opnieuw te beseffen dat Gods woord  nooit leeg terugkeert. Dan gebeuren er grootse dingen wanneer we proclameren van Gods woord als levens principe gaan begrijpen en oppakken.

Hier volgt de brief, geschreven op 11 januari 2016.

Met God is ALLES mogelijk!
Ook al is het tot nu toe misschien niet gelukt om alles te geven en te volharden, God vraagt het wel van je!
En God vraagt nooit iets wat onmogelijk is.

Zie jezelf niet als overgeestelijk wanneer je elke dag met God wilt beginnen, met Hem wilt wandelen en elke dag met Hem wilt afsluiten.
Dat dit tot nu toe met vallen en opstaan is gegaan, heeft je voorbereid op de volgende stap, welke God voor je in de toekomst heeft.
Hij heeft je bekwaam gemaakt om wèl zo te leven, vanuit een diep verlangen om méér van Zijn zegeningen aan te kunnen.

Hij wil dichtbij je zijn en zal bij elke stap, die jij naar jouw Heiland zet, steeds weer een grote stap naar jou naderen.
God kent je hart en veranderd je hart steeds méér, om een constante wandel met Hem mogelijk te maken.

Richt je ogen op de Heer en blijf niet hangen in een gebed, dat geregeerd wordt door angst of nood.
Laat je gebed als het Levende en Krachtige Woord van God je zwaard zijn, dat vastgeroeste gedachten en opvattingen van je hart ontleedt.
Laat Gods Woord Zijn werk doen en van binnenuit zullen de muren rondom je hart worden weggebroken.
Ook al zijn het jarenoude muren, waar je misschien geen weet van hebt, Gods Woord is sterker.

Neem het Woord in je mond met vastberadenheid en juich in geloof, voordat die muren gevallen zijn!
Je geloof zal er voor zorgen dat je niet hoeft te wachten met juichen en prijzen en eren, want de muren ZULLEN vallen!

Ik bid dat God Zijn kracht gebruikt om alles wat je onderneemt tot een goed einde te brengen.
Dit alles is mogelijk door de genade van God, in Onze Here Jezus Christus!

Probeer het maar en je zult zien en ontdekken hoe goed de Here is!
Gelukkig is degene, die bij Hem bescherming zoekt.
De Here is dichtbij mensen die groot verdriet hebben.
Hij helpt hen, die terneergeslagen zijn.
De Here laat voortdurend Zijn oog rusten op Zijn volgelingen.
Zijn oren horen elk hulpgeroep.
Vertel alles wat je bezighoudt aan de Here en vertrouw op Hem.
Hij zal in ALLES voor je zorgen.

“Wordt rustig en wees je ervan bewust, dat Ik God ben.
Ik ben de Hoogste onder alle volken,
de Grootste op de hele aarde!” [Psalm 46;11]

Norbert