JIJ

Er is een BESTEMMING voor jouw leven!

Wanneer je om je heen kijkt in de wereld, zie je soms mooie dingen waarin mensen voor elkaar zorgen, blijdschap delen, elkaar helpen, geduldig zijn, vergeven en liefde tonen. Maar er is ook haat, jaloezie, egoïsme, discriminatie, negativiteit. Misschien herken je beide kanten wel in jezelf.

Die negatieve dingen worden zonden genoemd. De gevolgen hiervan zijn dood, ziekte, armoede, honger, eenzaamheid. Die dingen komen niet van God. Ook de heerlijke vriendschap met God is er dan niet, want God is liefde.

bent door God gewild en bedacht.

bent door God geliefd en waardevol.

bent uniek met je capaciteiten.

bent gemaakt met een doel.

God heeft een geweldige bedoeling met jouw leven. Hij roept jou op om op een totaal andere manier met Hem te gaan leven in vrijheid. Hij kan en wil ook jou vergeven en geestelijk nieuw maken.

God wil heel innig dichtbij je zijn, zodat je steeds meer wordt hoe God je bedoeld heeft. Echt GELUK ervaar je in verbinding met jouw Schepper.

JIJ BENT…

 • door God gewild
 • door God bedacht
 • door God geliefd
 • waardevol
 • uniek met je capaciteiten
 • hier niet zomaar. Je bent gemaakt met een doel!

HIJ

De passie van GOD is intensief samen leven met mensen zoals jij.


Hij geeft leven!

In echte verbondenheid!


Hij wil jouw geestelijke VADER zijn en wil tot je spreken door zijn woorden in de bijbel en ook direct.

Kijk naar JEZUS als je beter wilt begrijpen wie God is.
Hij is de afdruk van hoe God is; als twee druppels water.
Tegelijk is hij een mens geworden.
Net als jij, maar dan perfect!

Hij is op aarde vermoord, maar heeft de dood overwonnen en leeft nu in de hemel. Hij is jouw brug naar God en de basis van het leven van iedere christen.

Hij is de weg, de waarheid en het leven!

De HEILIGE GEEST is de Geest van God en van Jezus waarmee Hij bovennatuurlijke dingen wil openbaren, bijzondere kracht aan je wil geven, hemels dingen wil leren en bovennatuurlijke gaven wil geven.

Hij kan je geestelijk overtuigen van geloof in God en laten zien dat schuld, bevrijding en recht echt zijn.

Hij zal je altijd wijzen op Jezus.

Hij geeft leven, groei, genezing, bevrijding en zet mensen in beweging!

HIJ ZEGT…

” Zonder mij ben je geestelijk nergens. Blijf in al je keuzes verbonden met mij.”

“Zoek eerst het Koninkrijk van de hemel en de rest zal erbij gegeven worden.”

“Ik zal met jullie zijn tot aan de voltooiing van de wereld.”

WIJ

Bij ons ben je WELKOM zoals je bent. We willen niet oordelen over mensen.

We willen gelijkwaardige relaties aangaan, zoals Jezus dat deed. Niemand is meer of minder. Een ieder werkt met de soort en de mate van gaven die God geeft.

We zijn in BEWEGING als een huis in aanbouw.

Jezus is de fundering en de mensen zijn de levende stenen.

We willen met Jezus verbonden zijn, naar Hem luisteren, Hem gehoorzamen en volgen.

Bij onze samenkomsten kan iedereen iets inbrengen:

profeteren, onderwijzen, getuigen, delen, proclameren, bidden, bemoedigen, oproepen, zingen, toneel spelen, etc.

WE WILLEN…

 • echte aandacht hebben voor elkaar
 • Gods liefde doorgeven door gewone mensen heen naar andere mensen
 • getuigen door te doen, te bidden, te laten zien, te spreken en uit te gaan
 • creatief zijn in het combineren van betaald werk en het invullen van onze plek in het KONINKRIJK
 • goed zijn voor: weduwen, wezen, alleenstaande ouders, armen, vluchtelingen, etc.
 • delen wat we van God gekregen hebben
 • leren uit de bijbel, de bijbel is waar
 • bidden om alle gaven van de Geest, in het bijzonder die van profetie
 • naar plaatsen gaan waar gebrokenheid is om uit te delen en te herstellen zoals God het bedoeld heeft

op zondag houden we samenkomsten in SPECTRUM (naast de cultuurfabriek)

We heten je hartelijk welkom bij Real Life!
Gewoon zoals je bent…

We zoeken verbinding met God en met elkaar. We delen het Leven!